9 Σεπ 2012

Siduction 12.1.1 'Desperado Reloaded'

    Έγραφα στις 7 Απρ 2012:

sid ή siduction?

    Καλό το debian αλλά... Μετά από αδιάλειπτη χρήση του κυρίως στην έκδοση testing και λιγότερο στην έκδοση stable τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αποφάσισα να αλλάξω λίγο και να περάσω στην sid έτσι για αλλαγή και να δω πώς πάει, γιατί διάβασα πολλά και διάφορα γι αυτήν. Πειραματιζόμενος με την sid, κάποια στιγμή έπεσε στην αντίληψή μου η siduction. Πρόκειται για μια διανομή που βασίζεται στην έκδοση sid του debian, Γερμανικής προέλευσης και πολύ χαμηλού προφίλ. Προς έκπληξή μου, είναι ήδη ο τέταρτος μήνας που βρίσκεται εγκατεστημένη στο pc μου, εξυπηρετώντας με σε όλες τις καθημερινές εργασίες. Κάνω λοιπόν μια πρώτη αναφορά στο τι παίζει μ' αυτήν.
    Υπάρχει στις εκδόσεις Fluxbox, KDE, LXDE, Openbox, Razor-qt, Xfce. Χρησιμοποιώ την lxde.

    Σήμερα, Δευτέρα 10 Σεπτεβρίου 2012, αυτό που έχω να προσθέσω είναι πως, εξακολουθώ να χρησιμοποιώ την siduction στην έκδοση lxde και, δεν νομίζω πως αυτό θα αλλάξει σύντομα. Έχω ό,τι χρειάζομαι: τα τελευταία πακέτα και την σαν βράχο αξιοπιστία του debian. Τι άλλο θα μπορούσα να ζητήσω;

    Για Ευρώπη, την κατεβάζω από εδώ:

http://ftp.spline.de/mirrors/siduction/iso/desperado-reloaded/

    Στην εγκατάσταση δεν δημιουργεί πρόβλημα άσε που είναι και αρκετά γρήγορη. Λίγη προσοχή μόνο στο partitioning. Είναι καλύτερα να είναι έτοιμα εκ των προτέρων γιατί αλλιώς μπορεί να μπερδευτούμε.

    Τα repos βρίσκονται στο /etc/apt/sources.list.d/debian.list και στο /etc/apt/sources.list.d/siduction.list οπότε πάμε αντίστοιχα:

# leafpad /etc/apt/sources.list.d/debian.list
or:
$ sudo leafpad /etc/apt/sources.list.d/debian.list
or:
# nano /etc/apt/sources.list.d/debian.list
or:
$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/debian.list

    και αλλάζω σε:

# unstable:
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian unstable main contrib non-free

# multimedia:
# apt-get update && apt-get install deb-multimedia-keyring && apt-get update
deb http://www.deb-multimedia.org sid main non-free

-): η διεύθυνση των multimedia repos έχει αλλάξει και είναι πλέον όπως παραπάνω, οπότε αλλάζει αντίστοιχα και το deb-multimedia-keyring.
-): τα repos της έκδοσης sid (debian unstable) εξαρτώνται πάντα από την χώρα στην οποία βρισκόμαστε.
-): είναι επίσης 100% συμβατά με το siduction.

    και:

# leafpad /etc/apt/sources.list.d/debian.list
or:
$ sudo leafpad /etc/apt/sources.list.d/debian.list
or:
# nano /etc/apt/sources.list.d/debian.list
or:
$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/debian.list

## base
deb http://packages.siduction.org/base unstable main contrib non-free
deb-src http://packages.siduction.org/base unstable main contrib non-free

## extra
deb http://packages.siduction.org/extra unstable main contrib non-free
deb-src http://packages.siduction.org/extra unstable main contrib non-free 

## user
deb http://packages.siduction.org/user unstable main contrib non-free
deb-src http://packages.siduction.org/user unstable main contrib non-free

## fixes
deb http://packages.siduction.org/fixes unstable main contrib non-free
deb-src http://packages.siduction.org/fixes unstable main contrib non-free

# skype:
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

# Moonlight-Plugin-Mozilla (for iceweasel)
deb http://debian.meebey.net/pkg-mono/moon/ ./

# skype:
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

    Για dist-upgrade:
# init 3
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade
# apt-get clean && apt-get autoclean && reboot

    Τι έβαλα επιπλέον:

aptitude iceweasel synaptic apt-xapian-index libreoffice-impress libreoffice-calc libreoffice-writer libreoffice-draw gstreamer* (όλα) libdvdread4 libdvdnav4 sound-juicer soundconverter streamtuner2 streamripper tucan shotwell p7zip unrar aumix-gtk virtualbox-ose-qt virtualbox-source virtualbox-dkms ntp nvclock vlc klavaro gtick gkrellm gnome-games gparted chmsee gpartx264

u2:$ sudo apt-get install aptitude iceweasel synaptic apt-xapian-index libreoffice-impress libreoffice-calc libreoffice-writer libreoffice-draw libdvdread4 libdvdnav4 sound-juicer soundconverter streamtuner2 streamripper tucan shotwell p7zip unrar virtualbox-ose-qt  virtualbox-source virtualbox-dkms ntp nvclock vlc klavaro gtick gkrellm gnome-games chmsee gpart x264

flashplugin-nonfree vcdimager libdvdcss2 gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-fluendo-mp3 gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-really-bad lame gstreamer0.10-lame ??? mozilla-plugin-vlc libreoffice-help-el myspell-el-gr myspell-fr hwinfo browser-plugin-gnash
k3b libk3b6-extracodecs

u2:$ sudo apt-get install flashplugin-nonfree vcdimager libdvdcss2 gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-fluendo-mp3 gstreamer0.10-plugins-bad hwinfo browser-plugin-gnash gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-really-bad lame gstreamer0.10-lame mozilla-plugin-vlc libreoffice-help-el myspell-el-gr myspell-fr k3b libk3b6-extracodecs

    Τι έβγαλα:

fpm2 mc tuxcmd zim abiword gnumeric osmo ceni sylpheed kernel-remover xine-ui bluetooth blueman myspell-en-gb myspell-en-us myspell-de-de
myspell-pt-br myspell-pt-pt kbd midori brasero gnash xdg-(τα παράγωγά του)

   u2:$ sudo aptitude --purge remove fpm2 mc tuxcmd zim abiword gnumeric osmo ceni sylpheed kernel-remover xine-ui bluetooth blueman myspell-en-gb myspell-en-us myspell-de-de myspell-pt-br myspell-pt-pt kbd midori brasero gnash xdg-

    Μερικές ρυθμίσεις από το πρόχειρό μου:

## Ρύθμιση ώρας του υπολογιστή:
    u2:$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

## Ρύθμιση του πληκτρολογίου. Αυτό είναι απαραίτηηο στο lxde, μιας και δεν διαθέτει ρυθμίσεις για την αλλαγή του πληκτρολογίου από Ελληνικό σε Αγγλικό.
Στην κονσόλα βάζουμε:
    $ sudo leafpad /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
και στον φάκελο που θα μας ανοίξει το leafpad προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή στις ήδη υπάρχουσες χωρίς να πειράξουμε τίποτα.
    @setxkbmap -option grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll fr,gr
    @gkrellm
  -): Εάν θέλουμε κι άλλη εφαρμογή να ξεκινάει αυτόματα στο desktop όπως π.χ το gkrellm τότε το προσθέτουμε κι αυτό, πάντα με το @ μπροστά του.
  -): logout & login

## Ώρα:
  Χρησιμοποιώ το παρακάτω φορμάτ, αλλά στην διεύθυνση που παραθέτω μπορούμε να βρούμε επεξηγήσεις και πολλούς συνδυασμούς για να δοκιμάσουμε ό,τι μας αρέσει.
    http://linux.die.net/man/3/strftime
    %a %d %b %Y %H:%M:%S

## coloured terminal user:~$ and root:# prompts:
  (the syntax is 00;XX)
  [00;30] Black
  [00;31] Red
  [00;32] Green
  [00;33] Yellow
  [00;34] Blue
  [00;35] Magenta
  [00;36] Cyan
  [00;37] White
> [Replace [00;XX] with [01;XX] to get a colour variation].

> To change your username ~$ prompt colour:

> As $ user, with your favourite text editor:
  $ ~/.bashrc
  Go to line 39 and uncomment it, thus:
  force_color_prompt=yes
> Go to line 53 and where it has 01;32m, (for example), change it to a colour that suits you.
  As an example, for a cyan coloured user~:$ prompt, [01;36m\], you will need to change the code [01;XXm\] in 3 places within the syntax:
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;36m\]\u@\h\[\033[01;36m\]:\[\033[01;36m\]\w\[\033[00m\]\$ '
  π.χ όλα πράσινα:
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;32m\]:\[\033[01;32m\]\w\[\033[01;32m\]\$ '
  για: u2:$
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;34m\]\u\[\033[01;34m\]:\[\033[00m\]\[\033[00m\]\$ '
> The new look will only appear in new terminal sessions.

> To change your root# prompt colour:
  $ sux
  /root/.bashrc
> Go to line 39 and uncomment it, thus:
  force_color_prompt=yes
> Go to line 53 and where it has 01;32m, (for example), change it to a colour that suits you.
  As an example, for a red coloured root:# prompt, [01;31m\], you will need to change the code [01;XXm\] in 3 places within the syntax:
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\u@\h\[\033[01;31m\]:\[\033[01;31m\]\w\[\033[00m\]\$ '
  για: root:#
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\u\[\033[01;31m\]:\[\033[00m\]\[\033[00m\]\$ '
> The new look will only appear in new terminal sessions.

## Fonts install:
> The GNOME way: opening a Nautilus window to fonts:// and dragging and dropping.
> Command line: copy a font file in the directory /usr/local/share/fonts (for all users) or ~/.fonts (for a specific user).
π.χ: u2:$ sudo cp *.otf /usr/local/share/fonts

## Localpurge:
    Ένα πρόγραμμα που θεωρώ απαραίτητο. Όχι μόνο ρυθμίζει τα της γλώσσας αλλά, σε κάθε dist-upgrade που κάνουμε, μας καθαρίζει την cache  του apt-get βοηθώντας να κρατάμε καθαρό το σύστημα.
    $ sudo aptitude install localepurge
    $ sudo localepurge

## Keyboard-configuration:
    $ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

## Configure Keyboard:
    # aptitude install console-data console-tools debconf (βγάζει το kbd)
    # dpkg-reconfigure console-data
    # reboot

## Change the default language with:
    # dpkg-reconfigure locales

## Change the default keyboard layout:
    # dpkg-reconfigure console-data
    # dpkg-reconfigure console-setup

## Update-flashplugin-nonfree:
    # update-flashplugin-nonfree -iv
or:
    # update-flashplugin-nonfree --install
http://www.adobe.com/software/flash/about/

## System:
  $ inxi -v2